“Shodan-Ho” og veien videre

Læretiden frem mot “Shodan”

Noen velger å slutte i det tidsrommet fra de har fått “Shodan-Ho” (“Testdan”) og skal finspisses frem mot det første svarte beltet; “Shodan”, også kjent som 1. Dan svart belte. De får kanskje andre interesser, går lei eller har andre “gode grunner”(?)

Shodan Ho ser vi på som et delmål, starten på en spennende mellomfase eller læretid, der utøveren i stor grad behersker grunnteknikker og har fått økt forståelse for kamp/selvforsvar.

Utøveren er på god vei mot Shodan, ett fullverdig svart belte, der gullstripen (= 1. grad svart belte) er innbrodert, sammen med utøverens navn. Dette beltet er det synlige bevis på en utøver som viser dedikasjon, ønsket om å være bedre en gårsdagens speilbilde.

Å slutte under læretiden her, er som å hoppe av på siste måneder av skolegangen, før du skal ut i yrkeslivet.

Du vil nødig kaste bort en utdannelse, som  har kostet tid, gjort deg klokere, gitt deg nye venner, kanskje også forårsaket tårer og garanter gitt store gleder!

Ved å ta steget fra Shodan-Ho til fullverdig svart belte, åpnes nye dører. Du får innpass i en ny verden, et nytt felleskap og får i større grad tilegnet deg ny lærdom.

Det er i “yrkespraksisen” vi alle blir mer komplette, både som utøvere og mennesker. Du tar med deg all kunnskap fra lærlingtiden, ja sågar tiden før. Samtidig får du gjerne flere “a-ha” opplevelser, da du nå klarer å se ting i perspektiv og ser sammenhengen. Klarsynt er vel et feil ord. – Litt klokere, med mer ballast i ryggsekken…

Du bestemmer selv hvor du vil. Vi skal være veiledere og guide deg, samtidig må du gå veien selv. Den er din svette, din motivasjon, dine mål, din lidenskap, som fører deg der du ønsker.

Valget er ditt…


Få vårt nyhetsbrev

* = required field

Lik oss på Facebook

- Facebook Members WordPress Plugin