Samarbeid instruktører og foreldre

Hjemmeoppgaver – en naturlig del av vårt samarbeid med foreldre og foresatte

Som en del av kampsportutdannlesen skal alle barn og ungdom levere inn en hjemmeoppgave til instruktørene.

Denne leveres ut én uke i forkant av stripetestene og inneholder oppnåelige mål. For å kunne teste seg til en stripetest, må hjemmeoppgaven være utført og leveres på kampsportsenteret samme uken som stripetesten avholdes. Både barn/ungdom og foreldre skal skrive under arket.

Oppgaven kan knyttes til praktiske gjøremål, eller ferdigheter som vi verdsetter. Eksempel på dette kan være om barnet har vist mot – “Ta positive sjanser til fordel for seg selv og andre”.

Stripetest avholdes én gang i måneden. Alle tre stripetestene må være bestått for å kunne gå opp til ny gradering.

 


Få vårt nyhetsbrev

* = required field

Lik oss på Facebook

- Facebook Members WordPress Plugin