Positiv mental helse for barn

Undersøkelser tyder på at barn og unge som er fysisk aktive, føler at de har et bedre liv med bedre helse enn jevnaldrende som er lite fysisk aktive.

Fysisk aktivitet i seg selv ser ut til å ha en positiv betydning for barns helse. Mye tyder også på at mer fysisk aktivitet fører til med opplagte og konsentrerte elever, som er i stand til å arbeide mer effektivt med skolefagene.

Vi vet dessuten at gode vaner formes tidlig, og at fysisk aktive barn og unge ofte vil fortsette å være fysisk aktive i voksen alder. Det har klar et dokumentert positiv betydning for helsen.

(Kilde: BUF00072 – Helsedirektoratet)

Ta steget i dag – la ditt barn eller ungdom starte med kampsport. Velkommen til Bushido Kampsportsenter – sunn, tøff og inkluderende trening i et trygt miljø.

Se film fra vår kampsporttrening for barn og ungdom

Ta kontakt i dag, vennligst benytt kontaktskjema HER


Få vårt nyhetsbrev

* = required field

Lik oss på Facebook

- Facebook Members WordPress Plugin