JA TAKK – begge deler!

Diskusjonen “tradisjonelt” vs. “moderne” er en stadig pågående diskusjon i kampsportverdenen.

Vi møter ofte utsagn og tanker som “Du kan ikke trene tradisjonell kampkunst i et kommersielt institutt!”. Vi oppfordrer dere til å lese shihan Torbjørn Arntsen sin artikkel rundt emnet HERFå vårt nyhetsbrev

* = required field

Lik oss på Facebook

- Facebook Members WordPress Plugin